Degradációs feltételek

(1) Műanyag tilalom

Kínában,

2022-re jelentősen csökken az eldobható műanyag termékek fogyasztása, népszerűsítik az alternatív termékeket, és jelentősen megnő az erőforrásként és energiaként felhasznált műanyaghulladék aránya.

2025-re alapvetően kiépül a műanyagtermékek előállításának, forgalmának, fogyasztásának, újrahasznosításának és ártalmatlanításának irányítási rendszere, jelentősen csökken a kulcsfontosságú városokban a hulladéklerakókban a műanyaghulladék mennyisége, és hatékonyan ellenőrzik a műanyagszennyezést.

KÍNÁBAN – 2020. április 10-én Heilongjiang tartomány véleményeket kért a városi háztartási szemét osztályozási szabványáról.

Rajta

1.Degradáció

A környezeti feltételek hatására egy bizonyos idő elteltével, egy vagy több lépéssel a szerkezet jelentős változásokon és teljesítménycsökkenésen megy keresztül (például integritás, relatív molekulatömeg, szerkezet vagy mechanikai szilárdság).

2.Biodegradáció

A biológiai aktivitások, különösen az enzimek hatására bekövetkező degradáció jelentős változásokat okoz az anyagok kémiai szerkezetében.

Mivel az anyagot mikroorganizmusok vagy tápanyagforrásként bizonyos organizmusok fokozatosan lebontják, ez minőségromlást, teljesítmény-, például fizikai teljesítőképesség-csökkenést eredményez, és végül az anyag egyszerűbb vegyületekre vagy elemekre bomlását okozza, mint például szén-dioxid (CO2). ) vagy/és metán (CH4), víz (H2O) és a benne található elemek mineralizált szervetlen sói és új biomassza.

3. Végső aerob biológiai lebomlás

Aerob körülmények között az anyagot végül a mikroorganizmusok szén-dioxidra (CO2), vízre (H2O) és a benne lévő elemek mineralizált szervetlen sóira, illetve új biomasszára bontják.

4. Végső anaerob biológiai lebomlás

Anoxikus körülmények között az anyagot végül a mikroorganizmusok szén-dioxidra (CO2), metánra (CH4), vízre (H2O) és a benne lévő elemek mineralizált szervetlen sóira és új biomasszára bontják.

5. Biológiai kezelési kapacitás-biológiai kezelhetőség (biológiai kezelhetőség)

Az anyag lehetősége aerob körülmények között komposztálható vagy anaerob körülmények között biológiailag emészthető.

6. Romlás-romlás (romlás)

A műanyagok fizikai tulajdonságainak tartós elvesztése bizonyos szerkezetek károsodása miatt.

7.Bomlás

Az anyag fizikailag rendkívül finom darabokra törik.

8. Komposzt (komoszt)

A keverék biológiai lebomlásából nyert szerves talajjavító szer. A keverék főként növényi maradványokból áll, és néha szerves anyagokat és bizonyos szervetlen anyagokat is tartalmaz.

9.Kompostálás

Aerob kezelési módszer komposzt előállítására.

10.Kompostálhatóság-komposztálhatóság

Az anyagok biológiai lebomlási képessége a komposztálási folyamat során.

A komposztálási képesség deklarálása esetén nyilatkozni kell, hogy az anyag biológiailag lebomlik és a komposztáló rendszerben szétesik (a standard vizsgálati módszer szerint), és a komposzt végső felhasználása során biológiailag teljesen lebontható. A komposztnak meg kell felelnie a vonatkozó minőségi előírásoknak, például alacsony nehézfémtartalomnak, biológiai toxicitásnak és nyilvánvalóan megkülönböztethető maradványoknak.

11. Lebomló műanyag (lebomló műanyag)

Meghatározott környezeti feltételek mellett egy vagy több lépésből álló idő elteltével az anyag kémiai szerkezete jelentősen megváltozik, és bizonyos tulajdonságok (pl. integritás, molekulatömeg, szerkezet vagy mechanikai szilárdság) elvesznek és/vagy a műanyag törött. A teszteléshez szabványos vizsgálati módszereket kell használni, amelyek tükrözhetik a teljesítmény változásait, és a kategóriát a leromlási mód és a használati ciklus szerint kell meghatározni.

Lásd: biológiailag lebomló műanyagok; komposztálható műanyagok; hőre lebomló műanyagok; fényre lebomló műanyagok.

12. Biológiailag lebomló műanyag (biológiailag lebomló műanyag)

Természetes körülmények között, például talajban és/vagy homokos talajban, és/vagy speciális körülmények között, például komposztálási körülmények között vagy anaerob emésztési körülmények között vagy vizes tenyésztési folyadékokban a lebomlást a természetben élő mikroorganizmusok működése okozza, és végül teljesen lebomlik szén-dioxiddá. CO2) és/vagy metán (CH4), víz (H2O) és a benne található elemek mineralizált szervetlen sói, valamint új biomassza műanyagok. 

Lásd: Lebomló műanyagok.

13. Hővel és/vagy oxiddal lebomló műanyag (hővel és/vagy oxiddal lebomló műanyag)

Hő és/vagy oxidáció hatására lebomló műanyagok.

Lásd: Lebomló műanyagok.

14. Fényképen lebomló műanyag lap (fényképen lebomló műanyag lap)

Műanyagok, amelyek a természetes napfény hatására lebomlanak.

Lásd: Lebomló műanyagok.

15.komposztálható műanyag

A biológiai reakciófolyamat következtében komposztálási körülmények között lebomló, széteső, végül teljesen szén-dioxidra (CO2), vízre (H2O) és a benne lévő elemek mineralizált szervetlen sóira, valamint új Biomassza, ill. a végső komposzt nehézfémtartalmának, toxicitási vizsgálatának, maradék törmelékének stb. meg kell felelnie a vonatkozó szabványok követelményeinek.


Feladás időpontja: 2021. május 18